Malowanie na mokro

Malowanie mokre jest najbardziej tradycyjną metodą nakładania powłok malarskich w celu ochrony przed korozją oraz zapewnienia właściwego wyglądu. Obecne rozwiązania technologiczne i dostępne aplikacje nie pozwalają o tym sposobie nanoszenia farby zapomnieć.

Nordson - Koral - autoryzowany dystrybutor

Proces malowania jest podobny do malowania proszkowego, farba znajdująca się w uziemionym systemie podawania jest pompowana do pistoletu, gdzie materiał jest ładowany elektrostatycznie. Dalej wykorzystuje się technologie natrysku pneumatycznego, natrysku hydrodynamicznego, natrysku hydrodynamicznego w asyście powietrza bądź technologie HVLP nanosząc farbę na element.

Dostępne są różne rodzaje farb o różnych własnościach pozwalające uzyskanie odpowiedniej ochrony powłoki i dekoracji. Są to farby rozpuszczalnikowe, wodorozcieńczalne czy też chemoutwardzalne. Mogą to być farby olejno-żywiczne, ftalowe, emulsyjne i dyspersyjne, akrylowe, epoksydowe, poliuretanowe, winylowe i nitrocelulozowe.

Zalety

  • doskonałe dla elementów wielokolorowych
  • duża wytrzymałość przy odpowiedniej grubości warstwy
  • klasyczny, elegancki wygląd powłoki
  • duża gama kolorów

Zastosowanie

  • okna, futryny
  • meble ogrodowe i domowe,
  • profile, blachy, rynny,
  • karoserie samochodów